Proizvodi

Jahting komplet za hitne slučajeve

Jahting komplet za hitne slučajeve

Art Br.: SH-1000

Jahting komplet za hitne slučajeve je komplet za kontrolu incidenata koji sadrži mešavinu upijajućih pribora. Postavljanjem istog na pristupačno mesto, proizvodi su lako dostupni kada je to potrebno.

Stalak za jahting komplete za hitne slučajeve

Stalak za jahting komplete za hitne slučajeve

Art Br.: SH-A991

Stalak za jahting komplet za hitne slučajeve je paket za kontrolu incidenata kod hitnih slučajeva, koji je moguće postaviti, i koji sadrži mešavinu upijajućih pribora. Postavljanjem istog na pristupačno mesto, proizvodi su lako dostupni kada je to potrebno. U ponudi je za upotrebu u lukama.

Mreža za plutajuće brane

Mreža za plutajuće brane - 18 cm Ø

Art Br-i: SH-R6-18E, SH-R6-13E, SH-R6-8E

Mreže za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama za punjenje Sanol™ mašinski mlevene pene.

Konopac za plutajuće brane

Konopac za plutajuće brane

Art Br.: SH-R5

Konopac za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama. Konopac se koristi za uvođenje plutajućih brana na površinu vode i kontrolu istih u cilju lokalizacije izlivanja.

Plastični omotač za pakovanje plutajućih brana

Plastični omotač za pakovanje plutajućih brana

Art Br.: SH-R8-E

Plastični omotači za pakovanje plutajućih brana se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama. Pogodan je za pakovanje ostataka plutajućih brana ili unapred pripremljenih brana.

Pages