Proizvodi

Mreža za plutajuće brane

Mreža za plutajuće brane - 18 cm Ø

Mreže za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama za punjenje Sanol™ mašinski mlevene pene.

Konopac za plutajuće brane

Konopac za plutajuće brane

Konopac za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama. Konopac se koristi za uvođenje plutajućih brana na površinu vode i kontrolu istih u cilju lokalizacije izlivanja.

Pages