Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara

Korišćen u

  • Domaćinstvu
  • Skladištama za reagense
  • Mašinskom radionicama
  • Vulkanizerima
  • Laboratorijima
  • Školama

Detalji:

Tacna višenamenska sa zaštitnom rešetkom je napravljena iz 100%-og polietilena. Pogodan za skladištenje reagensa, štamparske boje i ostale elemente. Koristan za držanje delove od kontamirana vozila i mašinerija.U laboratorijama pogodan kao podmetač za
prelivanje reagensa ili skladištenje boca za tečnosti. Može se koristiti sa ili bez rešetka. Težina ST20 tacne višenamenske bez rešetke je 2,5kg. Dužina rešetke je 785 mm, širina 375 mm, visina 25 mm, težina 1,5 kg, opterećenje do 55 kg.

Tacna višenamenska od 31 litara
Art Br.: SH-30
Materijal: polietilen
Boja: Žuta
Dužina: 805 mm
Širina: 405 mm
Visina: 170 mm
Težina: 5 kg
Kapacitet: 31 liter
Opterećenje: 55 kg
Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara
-+