Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara

Korišćen u

  • Domaćinstvu
  • Skladištama za reagense
  • Mašinskom radionicama
  • Vulkanizerima
  • Laboratorijima
  • Školama

Detalji:

Tacna višenamenska sa zaštitnom rešetkom je napravljena iz 100%-og polietilena. Pogodan za skladištenje reagensa, štamparske boje i ostale elemente. Koristan za držanje delove od kontamirana vozila i mašinerija.U laboratorijama pogodan kao podmetač za
prelivanje reagensa ili skladištenje boca za tečnosti. Može se koristiti sa ili bez rešetka. Težina ST63 tacne višenamenske bez rešetka je 6,5kg. Dužina rešetke je 790 mm, širina 586 mm, visina 25 mm, težina 3 kg, opterećenje do 150 kg.

Tacna višenamenska od 70 litara
Art Br.: SH-70
Materijal: polietilen
Boja: Žuta
Dužina: 804 mm
Širina: 605 mm
Visina: 315 mm
Težina: 9,5 kg
Kapacitet: 70 liter
Opterećenje: 150 kg
Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara
-+