Tacna višenamenska od 63 litara

Korišćen u

  • Domaćinstvu
  • Skladištama za reagense
  • Mašinskom radionicama
  • Vulkanizerima
  • Laboratorijima
  • Školama

Detalji:

Tacna višenamenska sa zaštitnom rešetkom je napravljena iz 100%-og polietilena. Pogodan za skladištenje reagensa, štamparske boje i ostale elemente. Koristan za držanje delove od kontamirana vozila i mašinerija.U laboratorijama pogodan kao podmetač za prelivanje reagensa ili skladištenje boca za tečnosti. Može se koristiti sa ili bez rešetka. Težina ST63 tacne višenamenske bez rešetka je 5,5kg. Dužina rešetke je 985 mm, širina 585 mm, visina 35 mm, težina 4,5 kg, opterećenje do 205 kg.

Tacna višenamenska od 63 litara
Art Br.: SH-60
Materijal: polietilen
Boja: Žuta
Dužina: 1000 mm
Širina: 605 mm
Visina: 200 mm
Težina: 10 kg
Kapacitet: 63 liter
Opterećenje: 205 kg
Tacna višenamenska od 63 litara
-+