Tacna višenamenska od 104 litara

Korišćen u

  • Domaćinstvu
  • Skladištama za reagense
  • Mašinskom radionicama
  • Vulkanizerima
  • Laboratorijima
  • Školama

Detalji:

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska od 104 litara
Art Br.: SH-100
Materijal: polietilen
Boja: Žuta
Dužina: 1195 mm
Širina: 795 mm
Visina: 185 mm
Težina: 14 kg
Kapacitet: 104 liter
Opterećenje: 205 kg
Tacna višenamenska od 104 litara
-+