Sanol™ zmijica za upijanje samo za ulja

Tipična primena

  • Koristi se kao barijera za sprečavanje i ograničavanje izlivanja ulja i hemikalija u različitim tipovima industrija
  • Za ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima
  • Idealan za postavljanje oko mašine koja curi u mašinskim prostorijama
  • Idealan za postavljanje oko štamparskih mašina sl.

Detalji

Sanol™ Length samo za ulja se koristi za ograđivanje i upijanje manjih curenjenja ulja i maziva ili otpadnih ulja iz delova vozila. Pogodan je da se veže oko bilo čega što može da procuri ili zahteva zaštitu. Često se koristi za zaštitu drenažnih cevi od ulaska curenja i ograđivanje izlivanja u industrijskim postrojenjima, kod saobraćajnih nesreća, izlivanja na plovilu ili na zemljištu u luci. Razno: Ne curi – upijene tečnosti ostaju u proizvodu. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Sanol™ Length za burad samo za ulja je napravljen sa petljom na jednom od krajeva, što omogućava da jednostavno pričvrstite Sanol™ Length za burad samo za ulja oko čeličnog ili plastičnog bureta. Preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa Sanol™ Upijajućim prekrivačem za burad za smanjenje mogućnosti izlivanja. Sanol™ Length za burad samo za ulja može da se koristi na otvorenom jer ne upija vodu. Razno: Ne curi – upijene tečnosti ostaju u proizvodu. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Rukovanje otpadom

Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Sanol™ upijajući sunđer je napravljen od biorazgradivih materijala.

Sanol™ zmijica za upijanje samo za ulja
Art br.: SH-7102-1E SH-7100-1E
Sadržaj: Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat
Težina / veličina: Ca. 200 g, 220 cm x 8 cm Ø Ca. 135 g, 150 cm x 8 cm Ø
Kapacitet upijanja: 7-8 litara ulja / kom. 4-5 litara ulja/kom
Proizvođač: SANOL AB, Partille, Sweden SANOL AB, Partille, Sweden
Standardno pakovanje: 15 kom/kutija, 12 kutija/paleta 20 kom/kutija, 12 kutija/paleta
Veličina palete: 80 cm x 120 cm x 180 cm
težina: max. 65 kg
80 cm x 120 cm x 180 cm
težina: max. 65 kg
Sanol™ zmijica za upijanje samo za ulja - 2,2 m
-+