Sanol™ Plutajuća brana samo za ulja

Tipična primena

  • Koristi se za ograđivanje izlivanja ulja u jezerima i rekama
  • Koristi se za ograđivanje izlivanja ulja u lukama
  • Koristi se za ograđivanje većih izlivanje ili curenje ulja u industrijskim oblastima

Detalji

Sanol™ plutajuća brana se koristi za ograđivanje izlivanja na površinskim vodama. Koristi se na moru, u jezerima, rekama, obalama ili lukama. Plutajuća brana služi za sprečavanje izlivanja i za sanaciju. Plutajuća brana i ograđuje tj. zadržava izlivanje i apsorbuje. Za velika izlivanja na moru, velikim jezerima i rekama brana je dostupna sa zavesom i lancem za rukovanje u otežanim uslovima. Sanol™ plutajuće brane su dostupne sa ili bez konopca i karabinera. Može se koristiti u kombinaciji sa PVC plutajućim branama za ulja. Ne curi – upijene tečnosti ostaju u proizvodu.
Standardna dužina je 10 m, ali su i druge dužine dostupne na zahtev. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Rukovanje otpadom

Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Sanol™ upijajuća pena je napravljena od biorazgradivih materijala.

Sanol™ plutajuća brana samo za ulja
Velika Srednja Mala
* paleta dimenzije: 80 cm x 120 cm x 180 cm, težina: max. 90 kg
** paleta dimenzije: 80 cm x 120 cm x 180 cm, težina: max. 70 kg
*** paleta dimenzije: 80 cm x 120 cm x 180 cm, težina: max. 60 kg
Art Br.: SH-7120-3E SH-7125-1E SH-7101-1E
Težina / veličina: cca 3 kg / 10 m,
10 m x 18 cm Ø
cca 2 kg / 10 m,
10 m x 13 cm Ø
cca 1,5 kg / 10 m,
10 m x 8 cm Ø
Kapacitet
upijanja:
120-150 l ulja / 10 m 100-120 l ulja / 10 m 40-50 l ulja / 10 m
Standardno pakovanje: 60 m u 10 m / paleta* 100 m u 10 m / paleta** 200 m u 10 m / paleta***
Sadržaj: Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat
Proizvođač: SANOL AB, Partille, Sweden
Sanol™ plutajuća brana samo za ulja 18 cm Ø
-+