Sanol™ Pena (Mlevena)

Tipična primena

  • Sirovina za organizacije za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama i luke
  • Upija izlivenu ulja na površini vode direktnim rasipanjem na naftnu mrlju
  • Upija nakupljeno ulje u separatorima ulja

Detalji

Sanol™ mlevena pena je dostupna u vrećama od polipropilena. Sanol™ mlevena pena se preporučuje organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama, industrijskim preduzećima i lukama za uklanjanje manjih naftnih izlivanja ulja na površini vode. Mlevena pena može se posuti direktno na naftnu mrlju / izliveno ulje. Može se upotrebiti i za saklupljanje plutajućeg ulja iz separatora ulja. Apsorbenti se proizvode jedinstvenim procesom, a sirovine su razvijene od strane SANOL AB dajući očvrsnutu bio-penu koja je biološki razgradiva. Sanol™ je dugo poznata robna marka. Međutim, iskoristili smo dosta resursa na razvoju i poboljšanju naših proizvoda u poslednjih nekoliko godina i ažurirali naš kompletan koncept u skladu sa savremenim standardima. Nezavisni laboratorijski testovi pokazuju da Sanol bio-pena ima nadmoćan kapacitet upijanja (35 puta sopstvene težine) i izvanrednu brzinu upijanja. Razno: Ne curi – upijene tečnosti ostaju u proizvodu. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Rukovanje otpadom

Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Sanol™ upijajuća pena je napravljena od biorazgradivih materijala.

Sanol™ Pena (Mlevena)
Art Br.: SH-R14-E
Sadržaj: Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat
Težina / veličina: 100 litara / 3,5kg
Kapacitet
upijanja:
26 litara / vreća
Proizvođač: SANOL AB, Partille, Sweden
Standardno pakovanje: 100 litara / vreća,
5 vreća / kutija,
2 kutije / paleta*
* paleta dimenzije: 120 cm x 80 cm x 180 cm, 35kg
Sanol™ pena
-+