Sanol™ Length za burad samo za ulja

Tipična primena

  • Koristi se kao barijera za sprečavanje i ograničavanje izlivanja ulja i hemikalija u različitim tipovima industrija
  • Za ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima
  • Idealan za postavljanje oko mašine koja curi u mašinskim prostorijama
  • Idealan za postavljanje oko štamparskih mašina sl.
  • Najveća prednost: nije potrebna česta zamena
  • Veliki kapacitet upijanja

Detalji

Sanol™ Length za burad samo za ulja je napravljen sa petljom na jednom od krajeva, što omogućava da jednostavno pričvrstite Sanol™ Length za burad samo za ulja oko čeličnog ili plastičnog bureta. Preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa Sanol™ Upijajućim prekrivačem za burad za smanjenje mogućnosti izlivanja. Sanol™ Length za burad samo za ulja može da se koristi na otvorenom jer ne upija vodu. Razno: Ne curi – upijene tečnosti ostaju u proizvodu. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Rukovanje otpadom

Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Sanol™ upijajuća pena je napravljena od biorazgradivih materijala.

Sanol™ Length za burad samo za ulja
Art Br.: SH-7102-1E
Sadržaj: Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat
Težina / veličina: cca 200 g,
220 cm x 8 cm Ø
Kapacitet
upijanja:
7-8 litara ulja / kom.
Proizvođač: SANOL AB, Partille, Sweden
Standardno pakovanje: 15 kom / kutija,
12 kutija / paleta*
* paleta dimenzije: 80 cm x 120 cm x 190 cm, 65 kg
Sanol Lenght za burad samo za ulja
-+