Sanol™ brana samo za ulje

Tipične primene

  • ograđivanje izlivanja nafte u jezerima i rekama
  • ograđivanje izlivanja nafte u lukama
  • ograđivanje većeg izliva ili curenja nafte u industrijskim zonama

Detalji

Sanol™ Brana se koristi za ograđivanje curenja u površinskim vodama. Koristi se na moru, u jezerima, rekama, na obalama ili lukama. Brana služi ili za prevenciju ili za otklanjanje curenja. Brana i ograđuje i apsorbuje. Za velika curenja na moru, na velikim jezerima i rekama, brana je dostupna sa plaštom i lancem za teže uslove. Brane su dostupne sa ili bez užeta i karabina. Mogu se koristiti u kombinaciji sa PVC branama za ulje. Ne curi - apsorbovana tečnost se zadržava u proizvodu.

Standardna dužina je 10 m, a druge dužine su dostupne na zahtev. Svi proizvodi Sanol™ moraju se čuvati u originalnom pakovanju do upotrebe.

Rukovanje otpadom

Upijači Sanol™ mogu se potpuno spaliti, ali nakon upijanja opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dopuštaju takvo rukovanje. Uvek se obratite lokalnim vlastima za savet i preporučene mere. Sanol™ upijajući sunđer napravljena je od biorazgradivog materijala.

Sanol™ plutajuća brana samo za ulja
Tip: Velika Srednja Mala
Art br.: SH-7120-3E SH-7125-1E SH-7101-1E
Težina / veličina: ca. 3 kg / 10 m, 10 m x 18 cm Ø ca. 2 kg / 10 m, 10 m x 13 cm Ø ca. 1,5 kg / 10 m, 10 m x 8 cm Ø
Kapacitet upijanja: 120-150 l ulja / 10 m 100-120 l ulja / 10 m 40-50 l ulja / 10 m
Standardno pakovanje: 60 m u 10 m / paleta 100 m u 10 m / paleta 200 m u 10 m / paleta
Sadržaj: Ugljenik, azot, voda, amonijum fosfat
Proizvođač: SANOL AB, Partille, Sweden
Veličina palete: 80 cm x 120 cm x 180 cm
težina: max. 90 kg
80 cm x 120 cm x 180 cm
težina: max. 70 kg
80 cm x 120 cm x 180 cm
težina: max. 60 kg
Sanol™ brana samo za ulje 18 cm Ø
-+