Sakupljanje upotrebljenih proizvoda

Rukovanje u skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima i uredbama. Kada naši proizvodi koje smo vam pružili dostignu kraj svog radnog veka, biće sakupljeni od strane naših licenciranih partnera koji imaju licence lokalnih vlasti za transport opasnog otpada.

Slobodno zatražite našu ponudu!
Ova usluga je dostupna samo u Mađarskoj ili kontaktirajte našu kompaniju u vašoj državi!

Sakupljanje iskorištenih proizvoda