Upijajuće granule

Diamix UNIVERSAL 1 - 3 mm Ø, 10 kg / vreća

Art Br-i: SH-DU-1000, SH-DU-1100, SH-DU-1200

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix PLUS 0,5 - 1,0 mm Ø, 10 kg / kanta

Art Br-i: SH-DP-1000, SH-DP-1100, SH-DP-1200

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix SUPERPLUS 0,3 - 0,7 mm Ø, 10 kg / vreća

Art Br-i: SH-DSP-1000, SH-DSP-1100, SH-DSP-1200

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix SITERRA 0,3 - 0,7 mm Ø, 10 kg / vreća

Art Br-i: SH-DST-1000, SH-DST-1100, SH-DST-1200

Diamix Siterra je hidrofobni apsorbent tj. upijač sa velikom selektivnom sposobnošću za upijanje ugljovodonika i drugih tečnosti. Siterra uklanja ulja, goriva i lubrikante, kao i zapaljive, eksplozivne, toksične i ostale zagađujuće materijale (sve kiseline, baze, rastvarače itd.) sa čvrstih površina, poljoprivrednih površina, površine stajaće vode i u područjima sa velikom vlagom i padavinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).