Upijajuće granule

Diamix UNIVERSAL industrijski apsorbent

Diamix UNIVERSAL 1 - 3 mm Ø, 10 kg / kanta

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix PLUS industrijski apsorbent

Diamix PLUS 0,5 - 1,0 mm Ø, 10 kg / kanta

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix SUPERPLUS industrijski apsorbent

Diamix SUPERPLUS 0,3 - 0,7 mm Ø, 10 kg / kanta

Diamix je višenamenski apsorbent tj. upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti na čvrstim površinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

Diamix SITERRA hidrofobni apsorbent

Diamix SITERRA 0,3 - 0,7 mm Ø, 10 kg / kanta

Diamix Siterra je hidrofobni apsorbent tj. upijač sa velikom selektivnom sposobnošću za upijanje ugljovodonika i drugih tečnosti. Siterra uklanja ulja, goriva i lubrikante, kao i zapaljive, eksplozivne, toksične i ostale zagađujuće materijale (sve kiseline, baze, rastvarače itd.) sa čvrstih površina, poljoprivrednih površina, površine stajaće vode i u područjima sa velikom vlagom i padavinama. Apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne materijale i otpade i bezbedan je (hemijski inertan).