Sredstva za lokalizaciju

PVC brana za ulja

PVC brana za ulja - 0,50 m / 20"

PVC je lagana brana za brzo reagovanje, idealna za rad u pristaništima, lukama, na obalama i priobalnim vodama - gde je potreban brz odgovor u slučaju izlivanja. Može se koristiti u kombinaciji sa Sanol™ branom samo za ulja.

Pokrivač odvoda

Pokrivač odvoda - 40 cm x 40 cm x  0,8 cm

Hemijski otporan, meki PVC pokrivač odvoda u visećoj čičak torbici. Pokrivač odvoda može ponovo da se koristi nakon čišćenja. (Oko 200 puta) . Otporan na mraz i toplotu. (od -40 ºC do +150 ºC)

Zaptivni kit

Zaptivni kit - kit spreman za upotrebu

Zaptivni kit na bazi gline omogućava brzo i efikasno kratkoročno zaptivanje buradi, rezervoara, IBC kontejnera i cevi. Idealan za brzo reagovanje na neočekivana curenja tečnosti. Proizvod je otporan na hemikalije, rastvarače, ulja. Netoksičan, nezapaljiv.