Potopni zidovi

PVC brana za ulja

PVC brana za ulja - 0,50 m / 20"

PVC je lagana brana za brzo reagovanje, idealna za rad u pristaništima, lukama, na obalama i priobalnim vodama - gde je potreban brz odgovor u slučaju izlivanja. Može se koristiti u kombinaciji sa Sanol™ branom samo za ulja.