Ograničenje i kontrola izlivanja

PVC brana za ulja

PVC brana za ulja - 0,50 m / 20"

PVC je lagana brana za brzo reagovanje, idealna za rad u pristaništima, lukama, na obalama i priobalnim vodama - gde je potreban brz odgovor u slučaju izlivanja. Može se koristiti u kombinaciji sa Sanol™ branom samo za ulja.

Pokrivač odvoda

Pokrivač odvoda - 40 cm x 40 cm x  0,8 cm

Hemijski otporan, meki PVC pokrivač odvoda u visećoj čičak torbici. Pokrivač odvoda može ponovo da se koristi nakon čišćenja. (Oko 200 puta) . Otporan na mraz i toplotu. (od -40 ºC do +150 ºC)

Zaptivni kit

Zaptivni kit - kit spreman za upotrebu

Zaptivni kit na bazi gline omogućava brzo i efikasno kratkoročno zaptivanje buradi, rezervoara, IBC kontejnera i cevi. Idealan za brzo reagovanje na neočekivana curenja tečnosti. Proizvod je otporan na hemikalije, rastvarače, ulja. Netoksičan, nezapaljiv.

Tacna višenamenska sa rešetkom od 22 litara

Tacna višenamenska sa rešetkom od 22 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara

Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska od 43 litara

Tacna višenamenska od 43 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska od 63 litara

Tacna višenamenska od 63 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara

Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi. Vijuškarom se može koristiti, sa ili bez rešetke.

Tacna višenamenska od 104 litara

Tacna višenamenska od 104 litara

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Pages