Ograničenje i kontrola izlivanja

Tacna višenamenska sa rešetkom od 22 litara

Tacna višenamenska sa rešetkom od 22 litara

Art.br.: SH-20

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara

Tacna višenamenska sa rešetkom od 31 litara

Art Br.: SH-30

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska od 43 litara

Tacna višenamenska od 43 litara

Art Br.: SH-40

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska od 63 litara

Tacna višenamenska od 63 litara

Art Br.: SH-60

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara

Tacna višenamenska sa rešetkama na nogama od 70 litara

Art Br.: SH-70

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi. Vijuškarom se može koristiti, sa ili bez rešetke.

Tacna višenamenska od 104 litara

Tacna višenamenska od 104 litara

Art Br.: SH-100

Napravljena iz polietilena, s velikom tvrdošću, tacna višenamenska je otporna prema više hemikalijama. Korišćen u prevenciji curenja tečnosti u domaćinstvu, u laboratorijama i u industrijskom upotrebi.

Pages