Komplet za upijanje hemikalije

Individualni komplet u slučaju izlivanja – kapacitet upijanja 80 litara

Individualni komplet u slučaju izlivanja, 80 l

Ova vrsta kompleta je upakovana u kartonsku ili plastičnu kutiju. Koristi se za manje ili srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih i srednjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 80 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija. Na zahtev klijenta moguće je menjati kategorije paketa u skladu sa individualnim potrebama.

Individualni komplet u slučaju izlivanja – kapacitet upijanja 100 litara

Individualni komplet u slučaju izlivanja, 100 l

Ova vrsta kompleta je upakovana u kartonsku ili plastičnu kutiju. Koristi se za manje ili srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih i srednjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 100 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija. Na zahtev klijenta moguće je menjati kategorije paketa u skladu sa individualnim potrebama.