Kompleti apsorbenti za upijajuća

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja – kapacitet upijanja 30 litara

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja, 30 l

Praktičan i jednostavan za držanje i nošenje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u rajsferšlus torbi za manje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja ulja (na primer benzin , ulje, dizel) do približno 30 litara. Odbija vodu.

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja – kapacitet upijanja 52 litra

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja, 52 l

Praktičan i jednostavan za držanje i nošenje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u ADR sertifikovanom plastičnom buretu od 60 litara za manje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja ulja (na primer benzin , ulje, dizel) do približno 52 litra. Odbija vodu.

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja – kapacitet upijanja 104 litra

Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja, 104 l

Praktičan i jednostavan za držanje, komplet za hitne slučajeve u PE kanti sa točkovima od 120 litara, za srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Ove kante na točkovima je lako postaviti na mesto nastanka štete. Komplet omogućava sprečavanje štete usled srednjih izlivanja, prosipanja i curenja ulja (na primer benzin , ulje, dizel) do približno 104 litra. Odbija vodu.

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni – kapacitet upijanja 30 litara

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni, 30 l

Praktičan i jednostavan za držanje i nošenje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u rajsferšlus torbi za manje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 30 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija.

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni – kapacitet upijanja 52 litara

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni, 52 l

Praktičan i jednostavan za držanje i nošenje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u ADR sertifikovanom plastičnom buretu od 60 litara za manje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 52 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija.

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni – kapacitet upijanja 104 litra

Komplet u slučaju izlivanja univerzalni, 104 l

Praktičan i jednostavan za držanje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u PE kanti sa točkovima od 120 litara, za srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled izlivanja, prosipanja i curenja srednjeg obima do približno 104 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija.

Individualni komplet u slučaju izlivanja – kapacitet upijanja 80 litara

Individualni komplet u slučaju izlivanja, 80 l

Ova vrsta kompleta je upakovana u kartonsku ili plastičnu kutiju. Koristi se za manje ili srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih i srednjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 80 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija. Na zahtev klijenta moguće je menjati kategorije paketa u skladu sa individualnim potrebama.

Individualni komplet u slučaju izlivanja – kapacitet upijanja 100 litara

Individualni komplet u slučaju izlivanja, 100 l

Ova vrsta kompleta je upakovana u kartonsku ili plastičnu kutiju. Koristi se za manje ili srednje skladišne depoe, skladišta opasnih materijala i opasnog otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih i srednjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 100 litara. Pogodan za upijanje izlivenih ulja i hemikalija. Na zahtev klijenta moguće je menjati kategorije paketa u skladu sa individualnim potrebama.

ADR komplet u slučaju izlivanja samo za ulja

ADR komplet u slučaju izlivanja samo za ulja, 30 l

Praktičan i jednostavan za držanje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u rajsferšlus torbi za autobuse, kamione, traktore, čamce, brodove, itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja ulja (na primer benzin , ulje, dizel) do približno 30 do 50 litara. Odbija vodu.

ADR komplet u slučaju izlivanja univerzalni

ADR komplet u slučaju izlivanja univerzalni, 30 l

Praktičan i jednostavan za držanje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u rajsferšlus torbi za autobuse, kamione, traktore, čamce, brodove, itd. Komplet omogućava sprečavanje štete usled manjih izlivanja, prosipanja i curenja do približno 30 do 50 litara. Pogodan je za apsorpciju ulja i hemikalija.

Pages