Dodatna oprema

Mreža za plutajuće brane

Mreža za plutajuće brane - 18 cm Ø

Art Br-i: SH-R6-18E, SH-R6-13E, SH-R6-8E

Mreže za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama za punjenje Sanol™ mašinski mlevene pene.

Konopac za plutajuće brane

Konopac za plutajuće brane

Art Br.: SH-R5

Konopac za plutajuće brane se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama. Konopac se koristi za uvođenje plutajućih brana na površinu vode i kontrolu istih u cilju lokalizacije izlivanja.

Plastični omotač za pakovanje plutajućih brana

Plastični omotač za pakovanje plutajućih brana

Art Br.: SH-R8-E

Plastični omotači za pakovanje plutajućih brana se preporučuju organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama. Pogodan je za pakovanje ostataka plutajućih brana ili unapred pripremljenih brana.