Apsorbenti

Sanol™ Plutajuća brana samo za ulja

Sanol™ plutajuća brana samo za ulja 18 cm Ø

Art Br-i: SH-7120-3E, SH-7125-1E, SH-7101-1E

Sanol plutajuće brane se uglavnom koriste za naftne izlivanja ulja u jezerima, lukama i rekama ali se mogu koristiti i za ograđivanje većih izlivanje ulja ili curenje u industrijskim oblastima. Mogu se koristiti u kombinaciji sa pvc plutajućim branama za zadržavanje ulja.

Sanol™ Pena (Mlevena)

Sanol™ pena

Art Br.: SH-R14-E

Sanol™ mlevena pena se se preporučuje organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama, industrijskim preduzećima i lukama za uklanjanje manjih naftnih izlivanja ulja na površini vode. Može se upotrebiti i za saklupljanje plutajućeg ulja iz separatora ulja. Mlevena pena može se posuti direktno na naftnu izliveno ulje.

Sanol™ čvrsta pena (tube)

Sanol™ čvrsta pena (tube)

Art Br.: SH-R17-E

Sanol™ čvrste tube se preporučuju kao sirovina organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama za proizvodnju plutajućih brana i mlevene pene pomoću Sanol™ mlina i mašine za duvanje. Omotači i mreže za proizvodnju plutajućih brana su dostupni na zahtev.