Apsorbenti

Sanol plutajuća brana samo za ulja 18 cm Ø

Art Br-i: SH-7120-3E, SH-7125-1E, SH-7101-1E

Sanol plutajuće brane se uglavnom koriste za naftne izlivanja ulja u jezerima, lukama i rekama ali se mogu koristiti i za ograđivanje većih izlivanje ulja ili curenje u industrijskim oblastima. Mogu se koristiti u kombinaciji sa pvc plutajućim branama za zadržavanje ulja.

Sanol pena

Art Br.: SH-R14-E

Sanol™ mlevena pena se se preporučuje organizacijama za kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama, industrijskim preduzećima i lukama za uklanjanje manjih naftnih izlivanja ulja na površini vode. Može se upotrebiti i za saklupljanje plutajućeg ulja iz separatora ulja. Mlevena pena može se posuti direktno na naftnu izliveno ulje.