Konsultantske usluge za kompanije

Nakon ličnih konsultacija nudimo naš proizvod koji je najpovoljniji za vašu aktivnost.

Tokom konsultacija:

  • Istražujemo da li ste u obavezi da imate Planove prevencije izlivanja u skladu sa lokalnim zakonima o životnoj sredini (ovaj deo usluga je dostupan samo u Mađarskoj)
  • Utvrđujemo potencijalne odbrambene tačke i ukazujemo na ugrožena područja u slučaju izlivanja ili curenja na površinske vode
  • Određujemo neophodne korake u pravcu pokretanja bezbednosne operacije
  • Izrađujemo Plan prevencije izlivanja vaše kompanije

KonsultacijeImamo mogućnost da vama i vašoj kompaniji pružimo prvorazrednu edukaciju u procesu čišćenja tečnosti. Imamo dugogodišnje iskustvo sa rukovanjem izlivanjima nafte / ulja i dekontaminacijom raznih tečnosti od pH1 do pH14. Molimo da nas kontaktirate za više imformacija i kompletan spisak našeg programa obuke!

Na ustručavajte se da zakažete sastanak za konsultaciju na lokaciji!