Diamix SITERRA hidrofobni apsorbent

Tipična primena

 • Naftne kompanije (rudarstvo, transport i prerada)
 • Hemijske kompanije
 • Upravljanje putevima
 • Kompanije za proizvodnju i održavanje opreme
 • Kompanije za putni transport i servisi
 • Železničke stanice
 • Organizacije za vanredne situacije i katastrofe
 • Benzinske stanice i depoi goriva
 • Kotlovska postrojenja, centralno grejanje i energane
 • Reagovanje u vanrednim situacijama
 • Ministarstvo odbrane
 • Stambena udruženja i javni prostori
 • Građevinske organizacije i privatna domaćinstva
Upijanje ulja sa površine vode

Detalji

Diamix Siterra je hidrofobni apsorbent tj. upijač sa velikom selektivnom sposobnošću za upijanje ugljovodonika i drugih tečnosti. Siterra je prirodan, visoko kvalitetan, granulisan mineralni proizvod crvenkaste boje sa vrlo visokim kapacitetom upijanja. Siterra je zasnovan na dijatomejskoj zemlji i sastoji se od sićušnih, opalescentnih skeleta prastarih silikatnih algi . Siterra je hemijski neutralan, nesagoriv i netoksičan. Siterra uklanja ulja, goriva i lubrikante, kao i zapaljive, eksplozivne, toksične i ostale zagađujuće materijale (sve kiseline, baze, rastvarače itd.) sa čvrstih površina, poljoprivrednih površina, površine stajaće vode i u područjima sa velikom vlagom i padavinama. Zasićen apsorbent sprečava desorpciju i pluta tokom 48 sati. Pakovanje: Absorbent može da se isporučuje u vrećama od polipropilena od 10 kg i 20 kg, plastičnim kantama od 10 kg i, na zahtev, džambo vrećama od 400 kg.

Prednosti

 • Visok kapacitet upijanja
 • Granule visoke čvrstine
 • Gustina i veličina zrna su posebno predodređeni
 • Hemijska inertnost
 • Dug rok trajanja
Diamix SITERRA hidrofobni apsorbent
Art. br.: DST-1000 Art. br.: DST-1100 Art. br.: DST-1200
Odlaganje: Diamix se može odlagati kao rinfuzni otpad ali nakon upijanja opasnih tečnosti mora se odlagati u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti nadležnih za životnu sredinu. EWC* kod za upotrebljeni proizvod je: 15 02 02*
* paleta dimenzije: 100 cm x 120 cm x 200 cm, težina: 1000 kg
** paleta dimenzije: 100 cm x 120 cm x 180 cm, težina: 1000 kg
Veličina čestice [mm]: 0,3 – 0,7
Gustina [kg / m³]: 484
Hemijski sastav: SiO₂ do 90%, Al₂O₃ 5,8%, Fe₂O₃ 2,7%, CaO 0,4%
Vlaga [%]: 2
pH [10 % suspenzija]: 7
Pakovanje: 10 kg / kanta 10 kg / vreća,
100 kom vreća / paleta*
20 kg / vreća,
50 kom vreća / paleta**
Kapacitet
upijanja:
Cca 1,1-1,2 litra tečnosti / 1 litar granula
ulje iz emulzije ulja u vodi 0,6 litara / 1 litar granula
Apsorpcija vode [%]: <8
Odlaganje: Čuvati na hladnom, suvom mestu dalje od direktne sunčeve svetlosti u originalnom pakovanju.
Tehnički Standardi: 5761-012-25310144-2011
Diamix SITERRA 0,3 - 0,7 mm Ø, 10 kg / kanta
-+