ADR komplet u slučaju izlivanja univerzalni sa ličnom zaštitnom opremom

Tipična primena

  • Transport opasnih materijala u drumskom, železničkom i pomorskom saobraćaju
  • Transport opasnog otpada
  • Rad sa poljoprivrednim mašinama
  • Rad sa mehaničkim utovarivačima i rudarskim mašinama

Detalji

ADR komplet je dostupan sa apsorbentima samo za ulja ili univerzalnim apsorbentima. Apsorbenti samo za ulja apsorbuju samo naftne derivate, a univerzalni apsorbenti se mogu koristiti i za ulja i vodu / tečnosti na bazi vode (kisele i bazne). Kada se apsorbenti iskoriste, dostupan je praktičan paket za dopunu kompleta. ADR kompleti su dostupni sa ili bez ADR lične zaštitne opreme. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

ADR komplet u slučaju izlivanja univerzalni sa ličnom zaštitnom opremom
Komplet univerzalni za upijanje do 30 litara tečnosti
Art. br.: SH-ADR304
Komplet univerzalni za upijanje do 50 litara ulja
Art. br.: SH-ADR504
Rukovanje otpadom: Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Sanol™ upijajuća pena je napravljena od biorazgradivih materijala.
Kapacitet
upijanja:
30 litara tečnosti 50 litara tečnosti
Sadržaj: 10 kom. upijajućih ubrusa univerzalnih
(180 g / m² - tanki)
15 kom. upijajućih ubrusa univerzalnih
(180 g / m² - tanki
2 kom. Fixol® Length univerzalni
(150 cm x 8 cm Ø)
20 kom. upijajućih ubrusa univerzalnih
(300 g / m² - debeli)
1 kom. Fixol™ Length za burad univerzalni
(220 cm x 8 cm Ø)
2 kom. Fixol® Length univerzalni
(150 cm x 8 cm Ø)
2 kg of Diamix Plus granulat(u plastičnoj vreći) 1 kom. Fixol™ Length za burad samo za ulja
(220 cm x 8 cm Ø)
0,5 kg zaptivnog kita 2 kg Diamix Plus granulat (u plastičnoj vreći)
1 par zaštitnih rukavica otpornih na kiseline i baze 0,5 kg zaptivnog kita
2 kom. vreća za otpad + 2 kom. vezica 1 par zaštitnih rukavica otpornih na kiseline i baze
2 kom. nalepnica sa natpisom "Opasan otpad" 2 kom. vreća za otpad + 2 kom. vezica
1 kom. respiratorna maska 2 kom. nalepnica sa natpisom “Opasan otpad”
1 kom. tečnost za hitno ispiranje očiju (200 ml) 1 kom. respiratorna maska
1 kom. zaštitne naočare 1 kom. tečnost za hitno ispiranje očiju (200 ml)
1 kom. lampa za glavu koja ne varniči 1 kom. zaštitne naočare
1 kom. reflektujući prsluk 1 kom. lampa za glavu koja ne varniči
1 kom. lopata i metla 1 kom. reflektujući prsluk
1 kom. rajsferšlus torba mala (od platna) 1 kom. lopata i metla
1 kom. rajsferšlus torba velika (od platna)
ADR komplet u slučaju izlivanja univerzalni sa ppe, 30 l
-+