Продукти

Bamboo Wet Wipes for Hand and Surface Cleaning (Flowpack)

Art. No: SH-BWW-FP

The Dirteeze Trade mate Bamboo Pro Wipes are ideal for removing paint, foam adhesives, oil, grease and more. The tub includes 25 pre-moistened wipes, so there is no need for water when cleaning on the go. Made from 100% Bamboo Fibers, these innovative new wipes are 100% Sustainable and Biodegradable. Cosmetic approved, with zero recorded irritation on all skin types.

Маслен сорбент, покривало за варели

Партиден no.: SH-ODL-180, SH-ODH-300

Нашето покривало за варели е изработено от специално създаден полимер посредством т.нар. техника „без влакна“. Покривалата се предлагат както за попиване само на маслени продукти, така и с универсално приложение. Покривалото ще помогне на вашите варели, земя и всички близко стоящи предмети да останат сухи и чисти. Абсорбиращите покривала се предлагат в пакети.

Маслен сорбент, листове

Абсорбиращи маслени рула - тънки

Партиден no.: SH-OS-180, SH-OS-300

Абсорбиращите маслени листове са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Идеални са и като попивателни.

Маслен сорбент ролка

Абсорбиращи маслени рула - тънки, 0,4 м x 80 м

Партиден no.: SH-OR-180-040, SH-OR-300-040, SH-OR-300-080

Абсорбиращите маслени ролки са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Непрекъсната дължина на абсорбиращите листове. Може да се откъсне само по протежение на пунктираната линия.

Продълговат бараж Sanol™ масло дълъг

Sanol™ Drum Length Oil Only

Партиден no.: SH-7102-1E

Покривалото за варели Sanol™ може да се използва като превантивна мярка за недопускане на течове и разливи в депа и складови помещения.

Продълговат бараж Sanol™ масло

Sanol™ Length Oil Only

Партиден no.: SH-7100-1E

Продълговатият бараж Sanol™ е приложим в различни индустриални отрасли за превенцията и контрола на петролни и химични разливи. Могат да се поставят около протекли машини в сервизи и цехове, в печатарската индустрия и др. Могат да се използват като абсорбент както за инцидентни, така и за продължаващи течове на най-различно машинно оборудване.

Продълговат бараж Sanol™ Универсал дълъг

Fixol® Length Покривало, Универсал

Партиден no.: SH-7102-1UNE

Fixol® Drum Length Универсал може да бъде използван в различни индустрии като превантивно средство –преграда пред маслени и химически (киселини и алкали) разливи. Продуктите на основата на Fixol могат да абсорбират неорганични киселини с концентрация до 30 % и органични киселини с концентрация до 100 %. Продуктите, създадени на базата на пяната Fixol, са също така подходящи абсорбенти на алкали.

Продълговат бараж Fixol® Универсал

Fixol® Length Универсал

Партиден no.: SH-7200-1E

Fixol® Length може да бъде използван в различни индустрии като превантивно средство –преграда пред маслени и химически (киселини и алкали) разливи. Продуктите на основата на Fixol могат да абсорбират неорганични киселини с концентрация до 30 % и органични киселини с концентрация до 100 %. Продуктите, създадени на базата на пяната Fixol, са също така подходящи абсорбенти на алкали.

Mat Покривало за варели, Универсал

Партиден no.: SH-UDL-180, SH-UDH-300

Нашето покривало за варели е изработено от специално създаден полимер посредством т.нар. техника „без влакна“. Покривалата се предлагат както за попиване само на маслени продукти, така и с универсално приложение. Покривалото ще помогне на вашите варели, земя и всички близко стоящи предмети да останат сухи и чисти. Абсорбиращите покривала се предлагат в пакети.

Абсорбиращи листове, Универсал

Абсорбиращ лист Универсал - тънък

Партиден no.: SH-US-180, SH-US-300

Абсорбиращите ролки Универсал са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид течности – масла, вода и разтворими във води материали. Абсорбиращите листове са идеални за забърсване на различни повърхности.

Страници