Продукти

Mat Покривало за варели, Универсал

Покривало за варел, Универсал

Нашето покривало за варели е изработено от специално създаден полимер посредством т.нар. техника „без влакна“. Покривалата се предлагат както за попиване само на маслени продукти, така и с универсално приложение. Покривалото ще помогне на вашите варели, земя и всички близко стоящи предмети да останат сухи и чисти. Абсорбиращите покривала се предлагат в пакети.

Абсорбиращи листове, Универсал

Абсорбиращ лист Универсал - тънък

Абсорбиращите ролки Универсал са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид течности – масла, вода и разтворими във води материали. Абсорбиращите листове са идеални за забърсване на различни повърхности.

Абсорбиращи ролки, Универсал

Абсорбиращи маслени рула - тънки, 0,4 м x 80 м

Абсорбиращите ролки Универсал са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид течности – масла, вода и разтворими във води материали. Непрекъсната дължина на абсорбиращите листове. Може да се откъсне само по протежение на пунктираната линия.

DIAMIX Универсал, промишлен абсорбент

Diamix УНИВЕРСАЛ 1 - 3 мм Ø, 10 кг / кофа

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

DIAMIX Плюс, промишлен абсорбент

Diamix ПЛЮС 0,5 - 1,0 мм Ø, 10 кг / кофа

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

DIAMIX СУПЕРПЛЮС, промишлен абсорбент

Diamix СУПЕР ПЛЮС 0,3 - 0,7 мм Ø, 10 кг / кофа

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

DIAMIX SITERRA, хидрофобен абсорбент

Diamix SITERRA 0,3 - 0,7 мм Ø, 10 кг / кофа

SITERRA е хидрофобен абсорбент с висока селективна способност за абсорбиране на въглеводороди и други течности. SITERRA поглъща и неутрализира нефт, масла и лубриканти, както и запалими, експлозивни, токсични и други замърсяващи материали (всякакви киселини, алкали, разтворители и др.) от твърди повърхности, селскостопански площи, застояли водни повърхности, както и от области с висока влажност и множество валежи.

Комплект срещу маслен разлив – 30 – литров абсорбиращ капацитет

Комплект за реагиране при маслени разливи, 30 л

Практичен, икономичен и лесен за съхранение комплект, предоставен в чантичка с цип. Подходящ за съхранение в по-малки депа, складове за съхрнение на опасни материали и отпадъци, фабрики, цехове, бензиностанции и др. С този комплект можете да предотвратите по-малки маслени разливи и течове до 30 литра (например такива от петрол, масла или дизел). Не реагира на вода.

Комплект срещу маслен разлив – 52 – литров абсорбиращ капацитет

Комплект за реагиране при маслени разливи, 52 л

Практичен, икономичен и лесен за съхранение комплект, предоставен в чантичка с цип. Подходящ за съхранение в по-малки депа, складове за съхрнение на опасни материали и отпадъци, фабрики, цехове, бензиностанции и др. С този комплект можете да предотвратите маслени разливи и течове до 52 литра (например такива от петрол, масла или дизел). Не реагира на вода.

Комплект срещу маслен разлив – 104 – литров абсорбиращ капацитет

Комплект за реагиране при маслени разливи, 104 л

Практичен, икономичен и лесен за съхранение комплект, предоставен в 120-литров котейнер на колелца. Подходящ за съхранение в депа, складове за съхрнение на опасни материали и отпадъци, фабрики, цехове, бензиностанции и др. със средни и малко над средните размери. С този комплект можете да предотвратите по-малки маслени разливи и течове до около 104 литра (например такива от петрол, масла или дизел). Не реагира на вода.

Страници