Събиране на използвани продукти

Предоставяме услугата, съобразявайки се с действащото местно и национално законодателство и транспонираните директиви. Нашите представители ще Ви окажат пълно съдействие при събирането на онези закупени от нас продукти, които са изчерпали своето полезно действие. Всички наши представители и контрагенти притежават надлежните сертификати и лицензии за превоз на опасни продукти.

Не се колебайте да ни потърсите!
Тази услуга е достъпна само в Унгария. Моля, свържете се с нашия представител във Вашата страна за повече информация!

Събиране на използвани продукти