Sanol™ Трюмна наденица „Kölsvinskôrv”

Типични приложения

  • Пречистване на трюмна вода в малки лодки
  • Пречистване на трюмна вода в крайречни лодки
  • Абсорбира плаващи маслени остатъци от маслени сепаратори
  • Пречистване на промишлени басейни от отпадни води

Детайли

Трюмната наденица Sanol™ е специално разработен абсорбиращ продукт за малки и средни лодки. Използва се за абсорбиране на маслени остатъци, навлезли в трюмната вода. Благодарение на естественото движение на плавателния съд от вълнението, водата се пречиства лесно и бързо. Продуктът изплува на повърхността н водата. Окомплектован е с практична и здрава примка. Други: Веднъж абсорбирани, течностите остават в абсорбента.

Обработка на отпадъци

Работете в съответствие местните и националните правила и препоръки за обработка на подобни отпадъци. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Sanol™ направена от биоразградим материал.

Трюмна наденица (Kölsvinskôrv)
Голяма Средна Малка
Партиден No.: SH-7101-KE SH-7110-1E SH-7100-K-72E
Тегло / дължина: 200 rр.,
60 см x 18 см Ø
120 гр.,
50 см x 13 см Ø
80 гр.,
36 см x 8 см Ø
Съдържание на стандартна опаковка: 6 броя / опаковка,
12 кутии / палета
24 броя / опаковка,
12 кутии / палета
72 броя / опаковка,
12 кутии / палета
Абсорбиращи
качества:
Около 7-9 литра маслена течност / брой 4-5 литра маслена течност / брой Около 1 литра маслена течност / брой
Съдържание: Въглерод, азот, вода, амониев фосфат
Производител: SANOL AB, Партилле, Швеция
Sanol™ трюмна наденица - Голяма
-+