Sanol™ Плаващи баражи

Типични приложения

  • За заграждения на нефтени разливи в реки и езера
  • За заграждения на нефтени разливи в пристанища
  • За заграждения на нефтени разливи или течове в индустриални зони

Детайли

Плаващите баражи Sanol™ се използват като заграждения на разливи в повърхностни води. Използва се в морета, реки, брегови ивици или пристанища. Прилага се както с превантивна функция, така и при необходимост от овладяване на разлив. Баражът едновременно загражда и абсорбира веществата. За по-големи разливи и за овладяване на по-сериозни ситуации в морета, големи езера и реки, баражът се предлага в комбинация с вериги. Баражите се предлагат с или без въжета и карабини. Може се използва в комбинация с PVC херметични баражи. Стандартната дължина на един бараж е 10 метра, но при интерес от страна на клиентите можем да предложим и други опции за дължина. Преди употреба всички продукти Sanol™ трябва да се съхраняват в оригиналната си опаковка.

Обработка на отпадъци

Остатъците от абсорбентите Sanol™ могат да бъдат запалени, но трябва да се има предвид, че ако преди това са попили вредни или опасни течности, местното или национално законодателство може да не позволява подобен начин на обработка на отпадъците. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Sanol™ е направена от биоразградим материал.

Sanol™ Плаващи баражи
18 см Ø
Партиден No.: SH-7120-3E
13 см Ø
Партиден No.: SH-7125-1E
8 см Ø
Партиден No.: SH-7101-1E
* палета, размер: 80 см x 120 см x 180 см, тегло: максимум 90 кг
** палета, размер: 80 см x 120 см x 180 см, тегло: максимум 70 кг
*** палета, размер0: 80 см x 120 см x 180 см, тегло: максимум 60 кг
Съдържание: Въглерод, азот, вода, амониев фосфат
Тегло / размер: около 3 кг / 10 м,
10 m x 18 cm Ø
около 2 кг / 10 м,
10 m x 13 cm Ø
около 1,5 кг / 10 м,
10 m x 8 cm Ø
Абсорбиращи
качества:
120-150 л масло / 10 м 100-120 л масло / 10 м 40-50 л масло / 10 м
Съдържание на стандартна опаковка: 60 м в 10 м / палета* 100 м в 10 м / палета** 200 м в 10 м / палета***
Производител: SANOL AB, Партилле, Швеция
Други: Веднъж абсорбирани, течностите остават в абсорбента
Sanol Маслен бараж 18 см Ø
-+