Продукти за употреба във вода

Absorbent Booms with PVC Skirts

Art No.'s: SH-ABPVC13-5, SH-ABPVC13-10, SH-ABPVC20-5, SH-ABPVC20-10

It is designed for quick deployment this containment boom combinated with absorbent boom. This booms are floating, physical barriers to oil, made of plastic which keep the oil contained and absorb in the meantime.

Fence booms with solid internal float

Art. No's: SH-FB500, SH-FB750, SH-FB1000

This oil and debris barrier is typically used for rapid deployment in protected waters such as rivers and inner harbours for surrounding vessels or protecting resources.

Air Booms

Art. No's: SH-AB450, SH-AB750, SH-AB1000, SH-AB1400

Boom with inflatable cylindrical floats. Designed for compact storage and quick deployment which are important characteristics when dealing with spill response at sea or bigger lakes and rivers depending on the models.

Curtain Booms

Art. No's: SH-CB450, SH-CB650, SH-CB850

Curtain booms with solid internal float. Ideal for containing oil in sheltered waters and slight seas.

Silt Booms

Art. No's: SH-SB450, SH-SB650, SH-SB900

Contain sediment or silt when working on the banks of rivers or when dredging, excavating or piling in water.

Permanent booms with external solid floats

Art. No's: SH-PB500, SH-PB750, SH-PB1000

Designed for permanent installations and minimum maintenance. This heavy-duty boom is capable of withstanding long-term deployment and the arduous conditions of permanent installations.

Sanol™ Плаващи баражи

Sanol™ Маслен бараж 18 см Ø

Партиден no.: SH-7120-3E, SH-7125-1E, SH-7101-1E

Плаващите баражи Sanol™ се използват предимно за овладяване на разливи в езера, на пристанища и реки, но също така могат да послужат и като превантивна мярка за предотвратяване ма по-големи петролни разливи или течове в промишлени зони. Може се използва в комбинация с PVC херметични баражи.

Пяна Sanol™

Sanol™ Пяна

Партиден no.: SH-R14-E

Пресованата пяна Sanol™ се препоръчва на организации, които се осъществяват превенция и контрол на екологични аварии, промишлени компании и пристанища, с оглед да се елиминират по-малки маслени разливи от водната повърхност. Също така може да бъде използвана като абсорбатор за попиване на плаващи маслени остатъци по маслени сепаратори. Пресованата пяна е безопасна за околната среда и човешкото здраве и може да бъде изсипана директно върху разлива.

Твърда пяна Sanol™

Sanol™ Солидна Пяна (Туби)

Партиден no.: SH-R17-E

За организациите, осъществяващи превенция и контрол на нефтени разливи и течове се препоръчва твърдата пяна Sanol™ , предлагана на туби, да се използва като суров материал/съставка при производството на баражи или за получаването на пресована пяна. Опаковка и мрежи за производството на баражи се предлагат при поискване от страна на клиента.

Sanol™ Трюмна наденица „Kölsvinskôrv”

Sanol™ трюмна наденица - Голяма

Партиден no.: SH-7101-KE, SH-7110-1E, SH-7100-K-72E

"Трюмната наденица" е приложима на малки до средни лодки. Поставете я в трюма, за да попие всички маслени продукти в събралата се вода.

Страници