Продукти за употреба във вода

Sanol™ Плаващи баражи

Sanol™ Маслен бараж 18 см Ø

Плаващите баражи Sanol™ се използват предимно за овладяване на разливи в езера, на пристанища и реки, но също така могат да послужат и като превантивна мярка за предотвратяване ма по-големи петролни разливи или течове в промишлени зони. Може се използва в комбинация с PVC херметични баражи.

Пяна Sanol™

Sanol™ Пяна

Пресованата пяна Sanol™ се препоръчва на организации, които се осъществяват превенция и контрол на екологични аварии, промишлени компании и пристанища, с оглед да се елиминират по-малки маслени разливи от водната повърхност. Също така може да бъде използвана като абсорбатор за попиване на плаващи маслени остатъци по маслени сепаратори. Пресованата пяна е безопасна за околната среда и човешкото здраве и може да бъде изсипана директно върху разлива.

Твърда пяна Sanol™

Sanol™ Солидна Пяна (Туби)

За организациите, осъществяващи превенция и контрол на нефтени разливи и течове се препоръчва твърдата пяна Sanol™ , предлагана на туби, да се използва като суров материал/съставка при производството на баражи или за получаването на пресована пяна. Опаковка и мрежи за производството на баражи се предлагат при поискване от страна на клиента.

Трюмна наденица „Kölsvinskôrv”

Sanol™ трюмна наденица - Голяма

"Трюмната наденица" е приложима на малки до средни лодки. Поставете я в трюма, за да попие всички маслени продукти в събралата се вода.

Постелка за горива

Постелка за горива

Прилага се за неутрализиране появата на пяна и преливането й. Предотвратява горивните разливи на лодката и не позволява отпадъците да попаднат във водата. Подходяща за всякакъв вид нефтени продукти.

Абсорбиращ лист

Абсорбиращ лист

Абсорбиращ лист за бързо и лесно извличане на всякакви видове масла,петрол, дизел и други нефтени продукти.

Комплект за първа помощ на борда на яхта

Комплект за първа помощ на борда на яхта

Комплектът за първа помощ на борда на яхта е лесно прикрепващ се към различни повърхности продукт, който се използва за контрол при аварийни ситуации. Той съдържа няколко абсорбиращи предмета. Поставяйки ги на лесно достъпно място, продуктите могат да бъдат използвани моментално винаги, когато това е необходимо.

Поставка за постелки за гориво + 50 броя постелки за гориво

Стойка за постелки за горива

Поставката за постелки за гориво е лесно закрепима стойка, готова за бързо и лесно презареждане в случай на аварии или инциденти. Поставяйки ги на лесно достъпно място, продуктите могат да бъдат използвани моментално винаги, когато това е необходимо. Много полезна за работа на пристанищата.

Поставка за комплекти за първа помощ на борда на яхта

Комплект за първа помощ на борда на яхта, дисплей

Поставката е лесен за прикрепяне продукт, който осигурява бърз и надежден достъп до продуктите от комплекта за първа помощ в случай на нужда. Поставяйки я на лесно достъпно място, продуктите могат да бъдат използвани моментално винаги, когато това е необходимо