Непромокаеми тапи

Смес за уплътняване

Смес за уплътняване - готово за употреба

Смес за уплътняване на основата на глината, осигурява бързо и ефективно краткосрочно уплътнение на варели, танкове, IBC контейнери и тръби. Идеален е за моментна употреба при внезапни течове или разливи. Продуктът е устойчив на химикали, разтворители, масла. Неточксичен и незапалим.