Дренажни капаци & Непромокаеми тапи

Csatornafedő lap 40 x 40 cm

Art. No's: SH-DC-040, SH-DC-060, SH-DC-090, SH-DC-120

Polyurethane Draincover: Ideal for quick sealing of manhole shafts with surface leaked liquid. Also suitable for preventive use during transport, loading and unloading as well as transfer of hazardous substances.

Смес за уплътняване - готово за употреба
Партиден No.: SH-4037X, SH-SPD1000

Смес за уплътняване на основата на глината, осигурява бързо и ефективно краткосрочно уплътнение на варели, танкове, IBC контейнери и тръби. Идеален е за моментна употреба при внезапни течове или разливи. Продуктът е устойчив на химикали, разтворители, масла. Неточксичен и незапалим.