Cорбенти нa гранули

Diamix УНИВЕРСАЛ 1 - 3 мм Ø, 10 кг / торба

Партиден no.: SH-DU-1000, SH-DU-1100, SH-DU-1200

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

Diamix ПЛЮС 0,5 - 1,0 мм Ø, 10 кг / кофа

Партиден no.: SH-DP-1000, SH-DP-1100, SH-DP-1200

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

Diamix СУПЕР ПЛЮС 0,3 - 0,7 мм Ø, 10 кг / торба

Партиден no.: SH-DSP-1000, SH-DSP-1100, SH-DSP-1200

Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен).

Diamix SITERRA 0,3 - 0,7 мм Ø, 10 кг / торба

Партиден no.: SH-DST-1000, SH-DST-1100, SH-DST-1200

SITERRA е хидрофобен абсорбент с висока селективна способност за абсорбиране на въглеводороди и други течности. SITERRA поглъща и неутрализира нефт, масла и лубриканти, както и запалими, експлозивни, токсични и други замърсяващи материали (всякакви киселини, алкали, разтворители и др.) от твърди повърхности, селскостопански площи, застояли водни повърхности, както и от области с висока влажност и множество валежи.