Продълговат бараж Sanol™ масло дълъг

Типични приложения

  • Като мярка за превенция и контрол на петролните и химични разливи в различни индустриални отрасли
  • Като превантивна мярка за недопускане на течове и разливи в депа и складови помещения
  • Идеален да се постави около протекли машини в сервизи и цехове
  • Идеален да се постави около печатарски машини
  • Най-голямото му предимство: не се налага честа смяна на консумативите
  • Висок абсорбиращ капацитет

Детайли

Покривалото SANOL има примка в единия си край, което го прави лесен за стабилно прикрепяне към метален или пластмасов варел. Препоръчително е да се използва в комбинация с покривало за варели SANOL Top Mat за минимизиране на рисковете от течове и разливи. Продуктът е подходящ за употреба на открито, тъй като не абсорбира вода. Други: Веднъж абсорбирани, течностите остават в абсорбента Преди употреба всички продукти Sanol™ трябва да се съхраняват в оригиналната си опаковка.

Обработка на отпадъци

Остатъците от абсорбентите Sanol™ могат да бъдат запалени, но трябва да се има предвид, че ако преди това са попили вредни или опасни течности, местното или национално законодателство може да не позволява подобен начин на обработка на отпадъците. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Sanol™ е направена от биоразградим материал.

Продълговат бараж Sanol™ масло дълъг
Партиден No.: SH-7102-1E
Съдържание: Въглерод, азот, вода, амониев фосфат
Тегло/ размер: Около 200 гр,
220 см x 8 см Ø
Абсорбиращи
качества:
7-8 литра маслена течност / брой
Производител: SANOL AB, Партилле, Швеция
Съдържание на стандартна опаковка: 15 броя / кутия, 12 кутии / палета*
* палета, размер: 80 см x 120 см x 190 см, 65 кг
Продълговат бараж Sanol™ масло дълъг
-+