Продълговат бараж Fixol® Универсал

Типични приложения

  • Използва се за предотвратяване и ограничаване на нефтени и химически (киселини и алкали) разливи
  • Идеален за поставяне около протекли машини в сервизни помещения
  • Идеален за поставяне около печатарски машини и т.н
  • Най – голямото предимство: не се налага честа смяна на консуматива
  • Висок капацитет за абсорбация

Детайли

Fixol® Length може да бъде използван в различни индустрии като превантивно средство –преграда пред маслени и химически (киселини и алкали) разливи. Продуктите на основата на Fixol® могат да абсорбират неорганични киселини с концентрация до 30 % и органични киселини с концентрация до 100 %. Продуктите, създадени на базата на пяната Fixol®, са също така подходящи абсорбенти на алкали. Fixol® Lengths е идеален за поставяне около протекли машини в сервизни помещения или около печатарски машини и др. Може да се използва за всякакъв вид машинно оборудване, при което се наблюдава системно или инцидентно изтичане на течности. Най – широко приложение намира при предотвратяване на разливи в промишлени участъци, при автомобилни катастрофи и др. Други: Веднъж абсорбирани, течностите остават в продукта. Преди употреба всички продукти Fixol® трябва да се съхраняват задължително в оригиналната си опаковка.

Обработка на отпадъци

Работете в съответствие местните и националните правила и препоръки за обработка на подобни отпадъци. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Fixol®е направена от биоразградим материал.

Продълговат бараж Fixol® Универсал
Партиден No.: SH-7200-1E
Съдържание: Въглерод, азот, вода, амониев фосфат, водоразтворима сол
Тегло / дължина: Около 135 гр,
150 см x 8 см Ø
Абсорбиращи
качества:
4-5 литра течност / брой
Производител: SANOL AB, Партиле, Швеция
Съдържание на стандартна опаковка: 20 бр. / кутия,
12 кутии / палета*
* палета, размер: 80 см x 120 см x 190 см, 65 кг
Fixol Length Универсал
-+