Постелка за горива

Типични приложения

  • При зареждане с гориво на малки лодки
  • При зареждане с гориво на речни лодки
  • Товарене/разтоварване на гориво

Детайли

Направена от полипропилен. Предпазва лакираното покритие на пластмасови и дървени лодки. Използвайте постелката като протектор между резервоара на лодката и самата лодка, когато презареждате с гориво. Тя ще попие успешно всяка капка нефт или дизел, която може да се разлее по погрешка при зареждане на резервоара. Може да се използва повече от 50 последователни пъти.

Обработка на отпадъци

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.

Постелка за горива
Партиден No.: SH-7135-1E
Опаковка: 1 брой
Размер: 25 x 20 см
Абсорбиращ капацитет: oколо 0,2 литра
Описание: 1 брой запечатана постелка за горива
Постелка за горива
-+