Поставка за комплекти за първа помощ на борда на яхта

Типични приложения

  • В работата на малки пристанища

Детайли

Поставката е лесен за прикрепяне продукт, който осигурява бърз и надежден достъп до продуктите от комплекта за първа помощ в случай на нужда. Поставяйки я на лесно достъпно място, продуктите могат да бъдат използвани моментално винаги, когато това е необходимо.

Обработка на отпадъци

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.

Поставка за комплекти за първа помощ на борда на яхта
Партиден No.: SH-A991
Съдържание: 18 брой трюмна наденица Sanol™ - Малка
(36 см x 8 см ø, Абсорбиращ капацитет: 1 литър / всеки)
30 брой Постелка за горива, неразпечатана
(25 см x 20 см, Абсорбиращ капацитет: oколо 0,2 литра / всеки)
10 пакета Абсорбиращ лист
(40 см x 50 см, Абсорбиращ капацитет: около 0,8 литра / всеки)
Комплект за първа помощ на борда на яхта, дисплей
-+