Помощ при спешни случаи Sanol System

Нашият комплект за бързо реагиране при спешни и неотложни случаи се състои от контейнер с мрежи и въжета, продълговати тръби и система за производство на абсорбираща пяна на място. Това решение е изключително подходящо за брегова охрана и службите за спешна помощ.

За повече информация, моля, свържете се с нас!

Контейнери за опазване качеството на водите