Политики за превантивен контрол и планове за противодействие (ППКПП)

Ако Вашата организация все още няма разработени и имплементирани ППКПП, ние ще направим това за Вас. Можем да ревизираме съществуващите политики за превантивен контрол и планове за противодействие (ППКПП) и да нанесем необходимите корекции с оглед синхронизацията им с действащите норми.

Не се колебайте да ни потърсите!
Тази услуга е достъпна само в Унгария. Моля, свържете се с нашия представител във Вашата страна за повече информация!

Преглед на плана