Маслен сорбент ролка

Типични приложения

  • Идеален за поставяне под протекли машини в сервизни помещения и цехове
  • За почистване на работните инструменти в автосервизи и работилници
  • При теч на двигатели на превозни средства
  • За предотвратяване на разливите в депа и складови помещения, където се съхраняват опасни отпадни продукти

Детайли

Абсорбиращите маслени ролки са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Непрекъсната дължина на абсорбиращите листове. Може да се откъсне само по протежение на пунктираната линия. Ролките имат много висока попивателна способност и съдържат течностите във вътрешността си с минимален риск от повторното им изливане. До достигане точката на насищане ролките могат да поемат течности до 10 – 12 пъти от собственото си тегло. В цифри, това се равнява на около 2 литра течности на 2 m² за ролките от по-тънък материал и до 4-5 литра – за ролките от по-дебел материал. Действителните крайни резултати зависят също така и от вида течност, която се абсорбира, вискозитета й и температурата.

Маслен сорбент ролка
Тънка
0,4 м x 80 м бяла
Партиден No.:
SH-OR-180-040
Плътна
0,4 м x 40 м бяла
Партиден No.:
SH-OR-300-040
Плътна
1 м x 44 м бяла
Партиден No.:
SH-OR-300-080
Обработка на отпадъци: Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.
* палета, размер: 80 см x 120 см x 220 см, тегло: максимум 200 кг
** палета, размер: 80 см x 120 см x 220 см, тегло: максимум 175 кг
*** палета, размер: 80 см x 120 см x 180 см, тегло: максимум 150 кг
Съдържание: Полипропилен
Тегло / дължина: 180 гp. / м²,
0,4 м x 80 м, 32 m²
300 гp. / м²,
0,4 м x 40 м, 16 m²
300 гp. / м²,
0,8 м x 40 м, 32 m²
Съдържание на стандартна опаковка: 30 броя ролки / палета* 30 броя ролки / палета** 12 ролки / палета***
Абсорбиращи
качества:
64 литра маслена течност / ролка,
около 2 литра / m²
64 литра маслена течност / ролка,
Около 4-5 литра / m²
128-160 литра маслена течност / ролка,,
Около 4-5 литра / m²
Абсорбиращи маслени рула - тънки, 0,4 м x 80 м
-+