Маслен сорбент ролка

Типични приложения

  • Идеален за поставяне под протекли машини в сервизни помещения и цехове
  • За почистване на работните инструменти в автосервизи и работилници
  • При теч на двигатели на превозни средства
  • За предотвратяване на разливите в депа и складови помещения, където се съхраняват опасни отпадни продукти

Детайли

Абсорбиращите маслени ролки са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Непрекъсната дължина на абсорбиращите листове. Може да се откъсне само по протежение на пунктираната линия. Ролките имат много висока попивателна способност и съдържат течностите във вътрешността си с минимален риск от повторното им изливане. До достигане точката на насищане ролките могат да поемат течности до 10 – 12 пъти от собственото си тегло. В цифри, това се равнява на около 2 литра течности на 2 m² за ролките от по-тънък материал и до 4-5 литра – за ролките от по-дебел материал. Действителните крайни резултати зависят също така и от вида течност, която се абсорбира, вискозитета й и температурата.

Обработка на отпадъци

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.

Маслен сорбент ролка
Тънка Плътна Плътна
Партиден No.: SH-OR-180-4080 SH-OR-300-4040 SH-OR-300-8040
Съдържание: Полипропилен Полипропилен Полипропилен
Тегло / дължина: 180 гp. / м², 5.76 кг / ролка
0,4 м x 80 м, 32 m²
300 гp. / м², 4.8 кг / ролка
0,4 м x 40 м, 16 m²
300 гp. / м², 9.6 кг / ролка
0,8 м x 40 м, 32 m²
Абсорбиращи
качества:
92-101 литра маслена течност / ролка,
около 3 литра / m²
68-74 литра маслена течност / ролка,
Около 4.5 литра / m²
137-149 литра маслена течност / ролка,,
Около 4.5 литра / m²
Съдържание на стандартна опаковка: 30 броя ролки / палета* 30 броя ролки / палета** 12 ролки / палета***
* палета, размер: 80 см x 120 см x 220 см, тегло: максимум 200 кг
** палета, размер: 80 см x 120 см x 220 см, тегло: максимум 175 кг
*** палета, размер: 80 см x 120 см x 180 см, тегло: максимум 150 кг
Абсорбиращи маслени рула - тънки, 0,4 м x 80 м
-+