Маслен сорбент, листове

Типични приложения

  • Идеален за поставяне под протекли машини в сервизни помещения и цехове
  • За почистване на работните инструменти в автосервизи и работилници
  • При теч на двигатели на превозни средства
  • За предотвратяване на разливите в депа и складови помещения, където се съхраняват опасни отпадни продукти

Детайли

Абсорбиращите маслени листове са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Идеални са и като попивателни. До достигане точката на насищане ролките могат да поемат течности до 10 – 12 пъти от собственото си тегло. В цифри, това се равнява на около 2 литра течности на 2 m² за листовете от по-тънък материал и до 4-5 литра – за листовете от по-дебел материал. Действителните крайни резултати зависят също така и от вида течност, която се абсорбира, вискозитета й и температурата.

Обработка на отпадъци:

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.

Маслен сорбент, листове
Тънък Плътен
Партиден No.: SH-OS-180 SH-OS-300
Съдържание: Полипролиен Полипролиен
Тегло / дължина: 180 г / м², 7.2 кг / опаковка
40 см x 50 см, 40 m²
300 г / м², 6 кг / опаковка
40 см x 50 см, 20 m²
Абсорбиращи
качества:
115-126 литра маслена течност/опаковка,
около 3 литра / m²
86-93 литра маслена течност/опаковка,
Около 4-5 литра / m²
Съдържание на стандартна опаковка: 200 броя листове / пакет,
30 броя пакета/палета*
100 броя листове / пакет,
30 броя пакета/палета**
* палета, размер: 80 см x 120 см x 200 см, тегло: максимум 285 кг
** палета, размер: 80 см x 120 см x 200 см, тегло: максимум 245 кг
Абсорбиращи маслени рула - тънки
-+