Маслен сорбент, листове

Типични приложения

  • Идеален за поставяне под протекли машини в сервизни помещения и цехове
  • За почистване на работните инструменти в автосервизи и работилници
  • При теч на двигатели на превозни средства
  • За предотвратяване на разливите в депа и складови помещения, където се съхраняват опасни отпадни продукти

Детайли

Абсорбиращите маслени листове са изтъкани от уникален вид полипропиленови влакна, които придават на продукта изключителни абсорбиращи качества за всякакъв вид органични течности – моторни масла, хидравлични масла, трансмисионни масла, органични разтворители, дизел, петрол и др. Идеални са и като попивателни. До достигане точката на насищане ролките могат да поемат течности до 10 – 12 пъти от собственото си тегло. В цифри, това се равнява на около 2 литра течности на 2 m² за листовете от по-тънък материал и до 4-5 литра – за листовете от по-дебел материал. Действителните крайни резултати зависят също така и от вида течност, която се абсорбира, вискозитета й и температурата.

Маслен сорбент, листове
Тънък
40 см x 50 см бял
Партиден No.: A7133-1E
Плътен
40 см x 50 см бял
Партиден No.: A7141-1E
Обработка на отпадъци: Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.
* палета, размер: 80 см x 120 см x 200 см, тегло: максимум 285 кг
** палета, размер: 80 см x 120 см x 200 см, тегло: максимум 245 кг
Съдържание: Полипролиен
Тегло / дължина: 180 г / м²,
40 см x 50 см, 40 m²
300 г / м²,
40 см x 50 см, 20 m²
Съдържание на стандартна опаковка: 200 броя листове / пакет,
36 броя пакета/палета*
100 броя листове / пакет,
36 броя пакета/палета*
Абсорбиращи
качества:
80 литра маслена течност/опаковка,
около 2 литра / m²
80 литра маслена течност/опаковка,
Около 4-5 литра / m²
Абсорбиращи маслени рула - тънки
-+