Консултантски услуги

След като проведем лична консултация с всеки клиент, ние предлагаме онези продукти, които са най-подходящи за неговата дейност.

По време на консултациите обръщаме внимание на следните обстоятелства:

  • Дали съгласно местни екологични закони сте длъжни да разработите План за предотвратяване на разливи (Тази част от услугата се предлага само в Унгария)
  • Предварително изготвяме опорни точки и становище относно необходимостта и степента на ангажираност от Ваша страна в случай на нефтен разлив в повърхностните води
  • Определяме стъпките и тяхната последователност с оглед иницииране на превантивни операции
  • Съставяме индивидуализиран план за превенция на нефтени разливи, подходящ конкретно за Вашата фирма.

КонсултацииПредлагаме първокласно обучение по проблемите на почистването на разливи. Имаме дългогодишен опит в сферите на предотвратяване и контрол на нефтени разливи и дезактивация на водни разтвори с киселинност и алкалност от pH1 до pH14. За да получите повече информация и подробно описание на нашата обучителна програма, моля, свържете се с нас.

Не се колебайте да си запишете и час за консултация на място!