Комплект за първа помощ на борда на яхта

Типични приложения

  • Почистване на трюмни води на малки лодки
  • Презареждане с гориво на малки лодки
  • Ремонт и поправка на малки лодки

Детайли

Трюмна наденица за малки до средни лодки. Използва се пречистване на трюмна вода от всякакви маслени остатъци. Задържа се на повърхността на водата. Повърхността на водата се пречиства благодарение на естественото движение, причинено от вълнението. Предлага се окомплектована с практична гайка за закрепване. Направена от пяна Sanol™.
Постелка за горива Прилага се за неутрализиране появата на пяна и преливането й. Предотвратява горивните разливи на лодката и не позволява отпадъците да попаднат във водата. Подходяща за всякакъв вид нефтени продукти. Предпазва лакираното покритие на пластмасови и дървени лодки. Направена от полипропилен.
Абсорбиращ лист за бързо попиване на всякакви видове масла, нефт, дизел и нефтени продукти. Мултифункционално приложение: работилници, при течове под превозни средства, при смяна на маслени филтри, и др. Направен от полипропилен.

Обработка на отпадъци

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие. Работете в съответствие местните и националните правила и препоръки за обработка на подобни отпадъци. Абсорбираща пяна Sanol™ направена от биоразградим материал.

Комплект за първа помощ на борда на яхта
Партиден No.: SH-1000
Съдържание: 1 брой трюмна наденица Sanol™ - Малка
(36 x 8 см ø, Абсорбиращ капацитет: 1 литър)
1 брой Постелка за горива, неразпечатана
(25 x 20 см, Абсорбиращ капацитет: oколо 0,2 литра)
2 брой Абсорбиращ лист
(40 x 50 см, Абсорбиращ капацитет: около 0,8 литра / всеки)
Комплект за първа помощ на борда на яхта
-+