Комплект срещу разливи, универсал – 52 – литров абсорбиращ капацитет

Типични приложения

  • Складове за съхранение на опасни материали
  • Складове за съхранение на опасни отапдъци
  • Фабрики
  • Цехове
  • Бензиностанции

Детайли

Комплектите се предлагат както само с маслени абсорбенти, така и с универсални такива. Маслените абсорбенти попиват само нефтени продукти, докато универсалните абсорбенти могат да бъдат използвани както за попиване на масло и маслени продукти, така и за вода/течности на водна основа (киселини и алкали). Помислили сме и за практична малка торибчка, в коята да се съберат използваните и непотребни вече абсорбенти. Преди употреба всички продукти Fixol™ трябва дас е съхраняват в оригиналната си опаковка

Обработка на отпадъци

Работете в съответствие местните и националните правила и препоръки за обработка на подобни отпадъци. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Fixol® направена от биоразградим материал.

Комплект срещу разливи, универсал – до 52 литра течност
Партиден No.: SH-U-0501
Абсорбиращ капацитет: 52 литра течност
Тегло: 11.65 кг
Съдържание: 15 бр. универсални абсорбиращи листове 40 x 50 cm
(180 гр. / m² - тънки)
20 бр. универсални абсорбиращи листове 40 x 50 cm
(300 гр. / m² - плътни)
1 бр. Продълговат бараж Fixol® Универсал 1,5 м
(150 см x 8 см Ø)
1 бр. Продълговат бараж Fixol® Универсал 2,2 м
(220 см x 8 см Ø)
2 бр. универсал сорбент възглавница 30 x 30 cм
(30 см x 30 см x 5 см)
5 кг. Diamix Plus сорбенти на гранули (в пластмасови коф)
0,5 кг. смес за уплътняване
1 чифт предпазни ръкавици (устойчиви на киселини и алкали)
1 бр. предпазна маска за дишане
1 бр. предпазни очила
1 броя торби за отпадъци + 1 броя връвчици
1 броя стикери с надпис "Опасен отпадък"
1 брой метла и лопата
1 бр. 60-литров пластмасов контейнер, сертифициран по системата АДР
Комплект за реагиране при разливи, Универсал, 52 л
-+