Комплект срещу маслен разлив – 104 – литров абсорбиращ капацитет

Типични приложения

  • Складове за съхранение на опасни материали
  • Складове за съхранение на опасни отапдъци
  • Фабрики
  • Цехове
  • Бензиностанции

Детайли

Комплектите се предлагат както само с маслени абсорбенти, така и с универсални такива. Маслените абсорбенти попиват само нефтени продукти, докато универсалните абсорбенти могат да бъдат използвани както за попиване на масло и маслени продукти, така и за вода/течности на водна основа (киселини и алкали). Помислили сме и за практична малка торибчка, в коята да се съберат използваните и непотребни вече абсорбенти. Преди употреба всички продукти Sanol™ трябва дас е съхраняват в оригиналната си опаковка.

Комплекти срещу маслени разливи абсорбиращи до 104 литра маслена течност
Партиден No.: SH-O-1001
Обработка на отпадъци: Работете в съответствие местните и националните правила и препоръки за обработка на подобни отпадъци. Винаги търсете съвети за обработка на отпадъците от местните власти. Абсорбираща пяна Sanol™ направена от биоразградим материал.
Абсорбиращ
капацитет:
104 литра маслена течност
Съдържание: 30 бр. маслен сорбент листове 40 x 50 см
(180 гр. / m² - тънки)
40 бр. маслен сорбент листове 40 x 50 см
(300 гр. / m² - плътни)
2 бр. маслен сорбент серпентина Sanol™ 2,2 м
(220 см x 8 см Ø)
5 бр. маслен сорбент възглавница 30 x 30 см
(30 см x 30 см x 5 см)
10 кг. Diamix Plus сорбенти на гранули (в найлонова торбичка)
2 x 0,5 кг. смес за уплътняване
1 брой предпазни ръкавици
1 бр. предпазна маска за дишане
1 бр. предпазни очила
2 броя торби за отпадъци + 2 броя връвчици
2 броя стикери с надпис "Опасен отпадък"
1 брой метла и лопата
1 бр. 120 - литров контейнер
Комплект за реагиране при маслени разливи, 104 л
-+