Каптажна вана с вместимост 63 литра

Типичните приложения са

  • Контролиране наразливи в домакинството
  • Машинни отделения
  • Авторемонтни работилници
  • Лаборатории
  • Училища

Подробности

Произведена от 100 % пластмаса, каптажна вана за обща употреба. Подходяща е за разтворители, мастило или съхраняване на батерии. Може също така да се използва като каптажна вана за автомобили и съоръжения. Полезна е за лаборатории като вана за дозиране на химикали или контейнерна каптажна вана. Може да се използва със или без решетки. Основното тегло на ST60 без решетката е 5,5 kg. Размери на решетата: дължина 985 mm, ширина 585 mm, височина 35 mm, тегло 4,5 kg, UDL 205 kg.

Каптажна вана с вместимост 63 литра
Партиден no.: SH-60
Материал: пластмаса
Цвят: жълт
Дължина: 1000 mm
Ширина: 605 mm
Височина: 200 mm
Тегло: 10 kg
Маслено корито: 63 l
UDL: 205 kg
Каптажна вана с вместимост 63 литра
-+