Каптажен палет с 4- странен достъп за вили за 2 варела

Типичните приложения са

  • Съхраняване на опасни отпадъци
  • Съхраняване на опасни стоки
  • Работа с масла и смазочни материали
  • Химическата промишленост
  • Работилници

Подробности

Направен от 100% пластмаса, този палет има широка гама на химическа съвместимост. Този модел е предназначен за съхраняване на 2 x 205 l варели и се характеризира с подвижна пластмасова решетка за лесно почистване. Има вилни джобове от 4 страни за улесняване
на транспортирането. Не корозира, груба, твърда конструкция и лесно почистваща се. Може да се използва, например, като бариера за предпазване и ограничаване разливите на масла и смазочни материали в различните индустрии. Наличен е например при опасни
стоки и управлението на отпадъците, съхраняване на масла и смазочни материали и т.н. По заявка може да се постави пласмасова рампа на каптажния палет улесняваща поставянето на варелите върху решетката.

Нископрофилен рециклиран каптажен палет за 4 варела с решетка с вместимост 230 литра
Арт. №: SH-B-2FW
Материал: пластмаса
Цвят: жълт
Дължина: 1220 mm
Ширина: 820 mm
Височина: 450 mm
Тегло: 27 kg
Маслено корито: 230 l
UDL: 1200 kg
Каптажен палет с 4- странен достъп за вили за 2 варела
-+