DIAMIX Универсал, промишлен абсорбент

Типични приложения

 • Петролните компании (мини, транспорт и обработка н материали)
 • Компании от сферата на химическата индустрия
 • Компании, осъществяващи управление на пътищата
 • Компании за производство и поддръжка на различни видове оборудване
 • Компании за производство на моторни превозни средства и сервизи
 • Оборудване на железопътни гари
 • Организации за реагиране при аварийни и бедствени ситуации
 • Компании за добив на горива и бензиностанции
 • АЕЦ и ТЕЦ-ове
 • Организации за спешна помощ
 • За нуждите на министерство на отбраната
 • Жилищни кооперации и компании, предоставящи комунални услуги
 • Строителни организации и частни домакинства
Diamix промишлен абсорбент

Детайли

Diamix са минерално-базирани гранули от диатомит и диатомитни черупки. Diamix е универсален абсорбент за ефективно отстраняване на масла, мазнини, вода, разтворители, химически вещества и други течности от твърди повърхности. Той поглъща и неутрализира токсични, запалими и експлозивни материали и отпадъци, и е безопасен за здравето и околната среда (химически инертен). Благодарение на специалния метод на стриване на абсорбираните вещества, Diamix почти не оставя прах и прахообразни частици като субпродукти. Той е бързодействащ продукт, с отлични качества на усвояване на попитите вещества. Например, в случай на изтичане на масло, той попива първо маслото и едва след това водата. Продуктът ще се справи чудесно и в случай на нефтени и/или други разливи. Diamix е Type III R материал, одобрен от Службата за тестване на материали (Materialprüfungsamt). Това само по себе си означава, че продуктът е безопасен за използване в рамките на обществената инфраструктура. Опаковки: Абсорбентът може да бъде доставен в полипропиленови чували от по 10 и 20 кг, 10 кг пластмасови кофи, а при поискване от клиенти – и в големи чували от по 400 кг.

Предимства

 • Висока степен на абсорбиращ капацитет
 • Висока плътност и стабилност на гранулите
 • Плътността и размера на гранулите са специално предварително проектирани
 • Химическа инертност
 • Дълъг срок на годност и полезно действие
Diamix УНИВЕРСАЛ промишлен абсорбент
Партиден No.: DU-1000 Партиден No.: DU-1100 Партиден No.: DU-1200
Депониране: Diamix може да бъде депониран с обикновени отпадъци, но ако с него са абсорбирани опасни вещества, следва да се спазват правилата и предписанията на местните власти по опазване на околната среда. EWC* код на използваните продукти: 15 02 02
* палета, размер: 100 см x 120 см x 200 см, тегло: 1000 кг
** палета, размер: 100 см x 120 см x 180 см, тегло: 1000 кг
Размер [mm]: 1,0 – 3,0
Плътност [кг / m³]: 498
Химически състав: SiO₂ до 90%, Al₂O₃ 5,8%, Fe₂O₃ 2,7%, CaO 0,4%
Влажност [%]: 2
pH [10 % суспензия]: 7
Опаковка: 10 кг / кофа 10 кг / торба,
100 бр. торбички / палета*
20 кг / торба,
50 бр. торбички / палета**
Абсорбиращи
свойства:
На 0,5 литър течност / 1 литър гранули
Други: Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, в оригиналната опаковка на продукта.
Покрити технически стандарти: 5761-012-25310144-2011
Diamix УНИВЕРСАЛ 1 - 3 мм Ø, 10 кг / кофа
-+