Абсорбиращ лист

Типични приложения

  • При ремонтни работи на малки лодки
  • В работилници
  • При течове под превозни средства
  • При смазване на вериги
  • При смяна на маслени филтри и др.

Детайли

Абсорбиращ лист за бързо и лесно извличане на всякакви видове масла,петрол, дизел и други нефтени продукти. Направен от полипропилен.

Обработка на отпадъци

Да се обработват съобразно местните и националните нормативни предписания. В случай на съмнение, да се потърсят представителите на местните власти за съвет и съдействие.

Абсорбиращ лист
Партиден No.: SH-7131-1E
Опаковка: 2 броя aбсорбиращ лист
Размер: 40 x 50 см
Абсорбиращ капацитет: oколо 0,8 литра / всеки
Абсорбиращ лист
-+